ZAWODY KOZIOŁKA MATOŁKA

MEMORIAŁ IMIENIA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Regulamin zawodów 2019

Regulamin

Międzynarodowe Zawody dla Dzieci w Sportach Zimowych

70 Memoriał Kornela Makuszyńskiego

 

Organizator:

Klub Sportowy AZS w Zakopanem

Aleje 3 Maja 5,  34-500 Zakopane

Tel       +48 18 54 244 11

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

 Cel zawodów:

Celem zawodów jest popularyzacja sportów zimowych wśród najmłodszych, wychowanie w duchu fair play, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo, promowanie walorów miasta.

Termin i miejsce:

16 marca  2019  SOBOTA !!! – slalom gigant i snowboard  -  Polana  Szymoszkowa

17 marca  2019  NIEDZIELA !!! –  biegi i skoki narciarskie  -  wybieg lub okolice pod Średnią Krokwią

 

Sposób przeprowadzenia zawodów :

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym

-          Bieg płaski  na dystansach.

-          Skoki - dwie punktowane serie.

-          Slalom Gigant i snowboard – jeden przejazd  -  liczy  się  przejazd  samodzielny !!!!!

   -         UWAGA !!!!!!!!!     ZAWODY  DLA  RODZICÓW KLASYFIKACJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA JEŻELI WYSTARTUJE CO NAJMNIEJ  3  ZAWODNIKÓW W DANEJ GRUPIE

Numer startowy oraz dyplom za udział w zawodach dziecko zatrzymuje na pamiątkę.
Pierwsza trójka wg uzyskanych rezultatów nagrodzona zostanie dyplomami, medalami i nagrodami,  miejsca  4 – 6  nagrodzone zostaną dyplomami i upominkami.

 

Wyniki:

We wszystkich konkurencjach  będzie prowadzona osobna  klasyfikacja dla każdego rocznika  oddzielnie dla dziewcząt i chłopców .

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem:

-   www - www.koziolekmatolek.com

-   e-mail     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia   14.03.2019 do  godz.24.00

-       
osobiście przez rodziców w siedzibie klubu Aleje 3 Maja  5,  Zakopane
w godzinach:
-           poniedziałek               13.oo – 18.oo
-           wtorek – piątek            9.oo – 15.oo

-   na miejscu rozgrywanych konkurencji

Warunkiem zgłoszenia dziecka do zawodów jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia zawodnika .

W dniu zawodów,  listy zgłoszeń będą zamknięte na 30 min przed startem pierwszego rocznika.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
1.    Administratorem Pana/i danych osobowych jest Klub Sportowy AZS w Zakopanem, Aleja 3 Maja 5, 34-500 Zakopane.
2.    Administrator Danych Osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.
3.    Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4.    Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.    W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

6.    Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.
7.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są wymogi ustawowe.
8.    Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Organizator zaleca ubezpieczenie dzieci od NW.

 Grupy wiekowe:

Biegi i Slalom gigant – kategorie  dziewcząt i chłopców

Grupa  I         2015 i młodsi

Grupa II         2014

Grupa III        2013

Grupa IV        2012

Grupa V         2011

Grupa VI        2010

Grupa VII       2009

Grupa  VIII     2008

 

Skoki -  kategoria łączona dziewcząt i chłopców

Grupa   I          2012

Grupa  II          2011

Grupa III          2010

Grupa  IV         2009

Grupa  V          2008

 

Snowboard – kategorie dziewcząt i chłopców

Grupa   I          2012

Grupa  II          2011

Grupa III          2010

Grupa  IV         2009

Grupa  V          2008