ZAWODY KOZIOŁKA MATOŁKA

MEMORIAŁ IMIENIA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

60 Memoriał Kornela Makuszyńskiego

60 Memoriał Kornela Makuszyńskiego 2009 Łyżwy - Tor COS w Zakopanem