ZAWODY KOZIOŁKA MATOŁKA

MEMORIAŁ IMIENIA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

58 Memoriał Kornela Makuszyńskiego

Zdjęcia z pierwszego dnia 58 Memoriału Kornela Makuszyńskiego