ZAWODY KOZIOŁKA MATOŁKA

MEMORIAŁ IMIENIA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Zawody narciarskie

 • Regulamin

  Regulamin

  Międzynarodowe Zawody dla Dzieci w Sportach Zimowych

  68 Memoriał Kornela Makuszyńskiego

   

  Organizator:

  Klub Sportowy AZS w Zakopanem

  Aleje 3 Maja 5, 34-500 Zakopane

  Tel       +4818 54 244 11

  e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

   Cel zawodów:

  Celem zawodów jest popularyzacja sportów zimowych wśród najmłodszych, wychowanie w duchu fair play, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo, promowanie walorów miasta.

  Termin i miejsce:

  25 marca 2017   biegi i skoki narciarskie -  wybieg Wielkiej Krokwi

  26 marca 2017   – slalom gigant i snowboard - Polana Szymoszkowa

   

  Sposób przeprowadzenia zawodów :

  Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym

  -         Bieg płaski na dystansach.

  -         Skoki - dwie punktowane serie.

  -         Slalom Gigant i snowboard – jeden przejazd - liczy się przejazd samodzielny !!!!!

    -         UWAGA !!!!!!!!!     ZAWODY  DLA  RODZICÓW KLASYFIKACJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA JEŻELI WYSTARTUJE CO NAJMNIEJ  3  ZAWODNIKÓW W DANEJ GRUPIE

   

  Numer startowy oraz dyplom za udział w zawodach dziecko zatrzymuje na pamiątkę

  Pierwsza trójka wg uzyskanych rezultatów nagrodzona zostanie dyplomami, medalami i nagrodami, miejsca 4 – 6 nagrodzone zostaną dyplomami i upominkami.

   

  Wyniki:

  We wszystkich konkurencjach będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla każdego rocznika oddzielnie dla dziewcząt i chłopców .

   

  Zgłoszenia:

  Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem:

        -     www - www.koziolekmatolek.com        

  -         osobiście przez rodziców w siedzibie klubu Aleje 3 Maja 5, Zakopane

  w godzinach:

  -          poniedziałek              13.oo – 18.oo

  -          wtorek – piątek          9.oo – 15.oo

       -    na miejscu rozgrywanych konkurencji

  Warunkiem zgłoszenia dziecka do zawodów jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia zawodnika .

  W dniu zawodów, listy zgłoszeń będą zamknięte na 30 min przed startem pierwszego rocznika.

   

  Organizator zaleca ubezpieczenie dzieci od NW.

   

   

   

  Grupy wiekowe:

  Biegi i Slalom gigant – kategorie dziewcząt i chłopców

   

  Grupa I        2013 i młodsi

  Grupa II        2012

  Grupa III       2011

  Grupa IV       2010

  Grupa V        2009

  Grupa VI       2008

  Grupa VII      2007

  Grupa VIII    2006

   

  Skoki - kategoria łączona dziewcząt i chłopców

   

  Grupa  I         2010

  Grupa II         2009

  Grupa III         2008

  Grupa IV        2007

  Grupa V         2006

   

  Snowboard – kategorie dziewcząt i chłopców


  Grupa  I         2010

  Grupa II         2009

  Grupa III         2008

  Grupa IV        2007

  Grupa V         2006

   

  Slalom gigant dla dorosłych – kategorie

  Mamy    - Puchar Panny z Mokrą Głową
  Ojcowie    - Puchar Szatana z Siódmej Klasy

 • Regulamin

  Regulamin

  Międzynarodowe Zawody dla Dzieci w Sportach Zimowych

  69 Memoriał Kornela Makuszyńskiego

   

  Organizator:

  Klub Sportowy AZS w Zakopanem

  Aleje 3 Maja 5, 34-500 Zakopane

  Tel       +4818 54 244 11

  e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

   Cel zawodów:

  Celem zawodów jest popularyzacja sportów zimowych wśród najmłodszych, wychowanie w duchu fair play, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo, promowanie walorów miasta.

  Termin i miejsce:

  10 marca 2018   biegi i skoki narciarskie -  wybieg lub okolice pod Wielkią Krokwią

  11 marca 2018   – slalom gigant i snowboard - Polana Szymoszkowa

   

  Sposób przeprowadzenia zawodów :

  Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym

  -         Bieg płaski na dystansach.

  -         Skoki - dwie punktowane serie.

  -         Slalom Gigant i snowboard – jeden przejazd - liczy się przejazd samodzielny !!!!!

    -         UWAGA !!!!!!!!!     ZAWODY  DLA  RODZICÓW KLASYFIKACJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA JEŻELI WYSTARTUJE CO NAJMNIEJ  3  ZAWODNIKÓW W DANEJ GRUPIE

  Numer startowy oraz dyplom za udział w zawodach dziecko zatrzymuje na pamiątkę.
  Pierwsza trójka wg uzyskanych rezultatów nagrodzona zostanie dyplomami, medalami i nagrodami,  miejsca  4 – 6  nagrodzone zostaną dyplomami i upominkami.

   

  Wyniki:

  We wszystkich konkurencjach będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla każdego rocznika oddzielnie dla dziewcząt i chłopców .

   

  Zgłoszenia:

  Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem:

  -   www - www.koziolekmatolek.com

  -   e-mail     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia   05.03.2018 do  godz.24.00

  -       
  osobiście przez rodziców w siedzibie klubu Aleje 3 Maja 5, Zakopane
  w godzinach:
  -          poniedziałek              13.oo – 18.oo
  -          wtorek – piątek          9.oo – 15.oo

  -   na miejscu rozgrywanych konkurencji

  Warunkiem zgłoszenia dziecka do zawodów jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia zawodnika .

  W dniu zawodów, listy zgłoszeń będą zamknięte na 30 min przed startem pierwszego rocznika.

   

  Organizator zaleca ubezpieczenie dzieci od NW.

   Grupy wiekowe:

  Biegi i Slalom gigant – kategorie dziewcząt i chłopców

  Grupa I        2014 i młodsi

  Grupa II        2013

  Grupa III       2012

  Grupa IV       2011

  Grupa V        2010

  Grupa VI       2009

  Grupa VII      2008

  Grupa VIII    2007

   

  Skoki - kategoria łączona dziewcząt i chłopców

  Grupa  I         2011

  Grupa II         2010

  Grupa III         2009

  Grupa IV        2008

  Grupa V         2007

   

  Snowboard – kategorie dziewcząt i chłopców

  Grupa  I         2011

  Grupa II         2010

  Grupa III         2009

  Grupa IV        2008

  Grupa V         2007

   

  Slalom gigant dla dorosłych – kategorie

  Mamy    - Puchar Panny z Mokrą Głową
  Ojcowie    - Puchar Szatana z Siódmej Klasy

 • Regulamin zawodów 2019

  Regulamin

  Międzynarodowe Zawody dla Dzieci w Sportach Zimowych

  70 Memoriał Kornela Makuszyńskiego

   

  Organizator:

  Klub Sportowy AZS w Zakopanem

  Aleje 3 Maja 5, 34-500 Zakopane

  Tel       +4818 54 244 11

  e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

   Cel zawodów:

  Celem zawodów jest popularyzacja sportów zimowych wśród najmłodszych, wychowanie w duchu fair play, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo, promowanie walorów miasta.

  Termin i miejsce:

  16 marca  2019  SOBOTA !!! – slalom gigant i snowboard  -  Polana  Szymoszkowa

  17 marca  2019  NIEDZIELA !!! –  biegi i skoki narciarskie  -  wybieg lub okolice pod Średnią Krokwią

   

  Sposób przeprowadzenia zawodów :

  Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym

  -         Bieg płaski na dystansach.

  -         Skoki - dwie punktowane serie.

  -         Slalom Gigant i snowboard – jeden przejazd - liczy się przejazd samodzielny !!!!!

    -         UWAGA !!!!!!!!!     ZAWODY  DLA  RODZICÓW KLASYFIKACJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA JEŻELI WYSTARTUJE CO NAJMNIEJ  3  ZAWODNIKÓW W DANEJ GRUPIE

  Numer startowy oraz dyplom za udział w zawodach dziecko zatrzymuje na pamiątkę.
  Pierwsza trójka wg uzyskanych rezultatów nagrodzona zostanie dyplomami, medalami i nagrodami,  miejsca  4 – 6  nagrodzone zostaną dyplomami i upominkami.

   

  Wyniki:

  We wszystkich konkurencjach będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla każdego rocznika oddzielnie dla dziewcząt i chłopców .

   

  Zgłoszenia:

  Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem:

  -   www - www.koziolekmatolek.com

  -   e-mail     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia   14.03.2019 do  godz.24.00

  -       
  osobiście przez rodziców w siedzibie klubu Aleje 3 Maja 5, Zakopane
  w godzinach:
  -          poniedziałek              13.oo – 18.oo
  -          wtorek – piątek          9.oo – 15.oo

  -   na miejscu rozgrywanych konkurencji

  Warunkiem zgłoszenia dziecka do zawodów jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia zawodnika .

  W dniu zawodów, listy zgłoszeń będą zamknięte na 30 min przed startem pierwszego rocznika.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
  1.    Administratorem Pana/i danych osobowych jest Klub Sportowy AZS w Zakopanem, Aleja 3 Maja 5, 34-500 Zakopane.
  2.    Administrator Danych Osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.
  3.    Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4.    Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5.    W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

  a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  6.    Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.
  7.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są wymogi ustawowe.
  8.    Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


   

  Organizator zaleca ubezpieczenie dzieci od NW.

   Grupy wiekowe:

  Biegi i Slalom gigant – kategorie dziewcząt i chłopców

  Grupa I        2015 i młodsi

  Grupa II        2014

  Grupa III       2013

  Grupa IV       2012

  Grupa V        2011

  Grupa VI       2010

  Grupa VII      2009

  Grupa VIII    2008

   

  Skoki - kategoria łączona dziewcząt i chłopców

  Grupa  I         2012

  Grupa II         2011

  Grupa III         2010

  Grupa IV        2009

  Grupa V         2008

   

  Snowboard – kategorie dziewcząt i chłopców

  Grupa  I         2012

  Grupa II         2011

  Grupa III         2010

  Grupa IV        2009

  Grupa V         2008

   

 • Regulamin zawodów 2020

   

  Regulamin

  71 Memoriał Kornela Makuszyńskiego

  Koziołek - Matołek

  Organizator:

  Klub Sportowy AZS w Zakopanem

  Aleje 3 Maja 5, 34-500 Zakopane

  Tel       0-18 54 244 11

  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

  Cel zawodów:

  Celem zawodów jest popularyzacja sportów zimowych wśród najmłodszych, wychowanie w duchu fair play, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo, promowanie walorów miasta.

  Termin i miejsce:

  14marca 2020 SOBOTA !!! –        slalom gigant i snowboard   - Polana Szymoszkowa

                                                             Slalom dla rodziców

  15 marca 2020 NIEDZIELA !!!       – biegi i skoki narciarskie       - wybieg lub okolice pod Średnią Skocznią

                         

  Sposób przeprowadzenia zawodów :

  Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym

  -         Bieg płaski na dystansach.

  -         Skoki - dwie punktowane serie.

  -         Slalom Gigant i snowboard – jeden przejazd - liczy się przejazd samodzielny !!!!!

  -     UWAGA !!!!!!!!!     ZAWODY DLA RODZICÓW

        KLASYFIKACJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA JEŻELI WYSTARTUJE CO NAJMNIEJ 3 ZAWODNIKÓW W DANEJ GRUPIE

  Numer startowy oraz dyplom za udział w zawodach dziecko zatrzymuje na pamiątkę

  Pierwsza trójka wg uzyskanych rezultatów nagrodzona zostanie dyplomami, medalami i nagrodami, miejsca 4 – 6 nagrodzone zostaną dyplomami i upominkami.

  Wyniki:

  We wszystkich konkurencjach będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla każdego

  rocznika oddzielnie dla dziewcząt i chłopców .

  Zgłoszenia:

  Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem

  - e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.03.2020 do godz.24.oo

  - osobiście przez rodziców w siedzibie klubu Aleje 3 Maja 5, Zakopane

  w godzinach:

  - poniedziałek               13.00 – 18.00                                   

  - wtorek – piątek           9.00 – 14.00

       - na miejscu rozgrywanych konkurencji

  Warunkiem zgłoszenia dziecka do zawodów jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia zawodnika .

  W dniu zawodów, listy zgłoszeń będą zamknięte na 30 min przed startem pierwszego rocznika.

   

  Organizator zaleca ubezpieczenie dzieci od NW.

  Grupy wiekowe:

  Biegi i Slalom gigant – kategorie dziewcząt i chłopców

  Grupa I             2016 i młodsi

  Grupa II            2015

  Grupa III           2014

  Grupa IV           2013

  Grupa V            2012

  Grupa VI           2011

  Grupa VII          2010

  Grupa VIII         2009

  Skoki - kategoria łączona dziewcząt i chłopców

  Grupa   I           2013

  Grupa II            2012

  Grupa III           2011

  Grupa IV           2010

  Grupa V            2009

  Snowboard – kategorie dziewcząt i chłopców

  Grupa   I           2013

  Grupa II            2012

  Grupa III           2011

  Grupa IV           2010

  Grupa V            2009

 • Wyniki 70 Memoriał im. Kornela Makuszyńskiego

  70 Memoriał im. Kornela Makuszyńskiego zawody "Koziołka Matołka"
  Wszystkie wyniki znajdują się pod poniższym adresem:

  Wyniki 70 Memoriał im. Kornela Makuszyńskiego zawody Koziołka Matołka