ZAWODY KOZIOŁKA MATOŁKA

MEMORIAŁ IMIENIA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

F O R M U L A R Z   Z G Ł O S Z E N I A

Płeć

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Miejscowość

Dyscypliny

Adres e-mail

Osoba zgłaszająca

Nazwisko i imię

Przez naciśnięcie przycisku "Wyślij" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb serwisu internetowego www.koziolekmatolek.com, oraz biura zawodów o Memoriał Kornela Makuszyńskiego "Koziołka Matołka", klubu AZS Zakopane na publikację Imienia, Nazwiska, roku urodzenia i Miejscowości zgłaszanego zawodnika. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora

Wysyłając formularz akceptuję Regulamin Zawodów

UWAGA !!!
Aby zawodnik lub zawodniczka został wpisany na listę i otrzymał numer startowy należy dokonać wpłaty na konto lub w siedzibie klubu.
O kolejności numerów startowych decyduje data i czas wpłaty opłaty startowej.
Dane konta znajdują sie na podstronie Opłaty

UWAGA !!!
Tylko miejscowość bez nazw klubów !!!

UWAGA !!!
Dyscypliny: Snowboard, Skoki - roczniki 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Rodzice: Zjazdy